Μοναχικά και όμορφα !Δεν υπάρχει άλλος τρόπος...
Μοναχικό, στενό και απότομο το μονοπάτι 
που οδηγεί στο βουνό το υψηλό, το καθάριο !

Οποσδήποτε μόνος

Ο χώρος του πνεύματος δεν ξεγιελιέται!
Είσαι έτοιμος να σηκώσεις
 το βάρος της τρομερής ευθύνης;