Χρόνος...ο μυστήριος !


Πόσος αγώνας ...πόσο ξόδεμα ...


...Να δαμάσουμε το χρόνο...να κρατηθούμε απ τη στιγμή !
Ακροβατούμε στην κόψη του ξυραφιού...
ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον
ανύπαρκτα στην ουσία και τα δύο.

 Τραγικές διαπιστώσεις...
Θεμελιώνω τη Ζωή μου 
στη συνείδηση του Τώρα !!

ΝΥΝ ...εκεί ανθίζω ...εφήμερα !
ΝΥΝ το αιώνιο !