Η συναίσθηση της ματαιότητας...


Ένα ίχνος πάνω την άμμο και δίπλα απ το κύμα του χρόνου...
η εν δυνάμη παρουσία μας...


                     γι αυτό.....


"...υπάρχει για κάθε τι, και καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό. 
Καιρός να γεννιέται κανείς, και καιρός να πεθαίνει· 
καιρός να φυτεύει, και καιρός να ξεριζώνει το φυτεμένο· 
καιρός να φονεύει, και καιρός να γιατρεύει· 
καιρός να καταστρέφει, και καιρός να οικοδομεί· 
 καιρός να κλαίει, και καιρός να γελάει· 
καιρός να πενθεί, και καιρός να χορεύει· 
καιρός να διασκορπίζει πέτρες, και καιρός να μαζεύει πέτρες·
 καιρός να εναγκαλίζεται, και καιρός να απομακρύνεται από τον εναγκαλισμό·  
καιρός να αποκτήσει, και καιρός να απολέσει· 
καιρός να φυλάττει, και καιρός να απορρίπτει· 
καιρός να σχίζει, και καιρός να ράβει· 
καιρός να τηρεί σιγή, και καιρός να μιλάει· 
καιρός να αγαπήσει, και καιρός να μισήσει· 
καιρός πολέμου, και καιρός ειρήνης...

    ~ Εκκλησιαστής ~               

την παρουσία αγγίζει η ματαιότητα ...
την ουσία ποτέ !